Acta Linguistica Lithuanica 48

TURINYS

 

Straipsniai

1 | Veslava Čižik. Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose

19| Bernd Gliwa. Nešinas, vedinas, tekinas

35| Lidija Kaukėnienė. Lietuvių bendrinės kalbos nekirčiuotų balsių kiekybė

49| Asta Kazlauskienė, Kristina Veličkaitė. Pastabos dėl lietuvių kalbėjimo tempo

59| Krzysztof Malesa. Some preliminary remarks on spatial distinctions in Lithuanian

71| Rolandas Mikulskas. Postverbų pateikimo problema Lietuvių kalbos žodyne

97| Rita Miliūnaitė. Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai

105| Silvija Papaurėlytė. Kai kurios liūdesio koncepto raiškos ypatybės lietuvių kalboje

119 | Loreta Semėnienė. Būdvardžio derinimas ir būdvardžio bevardės giminės problema

137 | Elena Valiulytė. Dėl vienos kilmininko semantinės funkcijos

143| Ramunė Vaskelaitė. Lietuvių kalbos daiktavardiniai junginiai sintaksinių ryšių požiūriu

159| Bohumil Vykypěl. „Das phonologische Inventar und seine morphonologische Klassifizierung“ (einige Bemerkungen)

Pastabos

177 | Vytautas Vitkauskas. Mažmožis

177 | Vladas Žulys. Dėl tariamos nulinės jungties

Recenzijos

185 | Daiva  Atkočaitytė, Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas (Vytautas Vitkauskas)

187 | Friedrich Scholz, Hrsg., Textkritische Edition der übersetzung des Psalters in die litauische Sprache von Johannes Bretke (William R. Schmalstieg)

Personalia

191 | Elena Valiulytė (Gina Kavaliūnaitė)

In memoriam

197 | Velta Rūķe-Draviņa (Laimutė Baluodė)

201 | santraukos

209 | gauti leidiniai

211 | rodyklės (J. Pajėdienė)

 

48 TOMO SANTRAUKOS