News

Upcoming Events

In search of words of a dialect: presentation of the book Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika (1 pm, 1.3 hall).

Presentation of  the following publications in dialectology: Kuršių nerijos kuršininkų kalba I. Fonologija (author Dalia Kiseliūnaitė), Vakarų aukštaičiai kauniškiai: arealai ir diferenciniai požymiai (author Rima Bakšienė), Pietų aukštaičių daiktavardžio gramatinės kategorijos (author Asta Leskauskaitė) (2 pm, 5.5 hall).

Presentation of Galina Miškinienė’s publication The Kitab of Ivan Lutskevich a Monument of Lithuanian Tatar Culture (3 pm, 5.5 hall).

Presentation of Alma Ragauskaitė’s monograph XVII–XVIII a. kėdainiečių asmenvardžiai (7 pm, 1.3 hall).

Discussion „Neighbours of a Lithuanian: friends or foes?“. Moderated by Donatas Puslys (2 pm, Writers’ Corner).

Defense of Pavel Skorupa’s doctoral thesis „Semantics of Present-Day Vilnius County Toponym Oppositions“ (supervisor acad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė).

New publications

Projects

LIMIS Project on the Development, Modernisation, and New E-services

More on the project

"Preparation of Material for the Dictionary of Lithuanian Synonyms"

A European Union project