News

(Lietuvių) Lietuvių kalbos institute bus ginama Ramunės Čičirkaitės daktaro disertacija
Read more.
(Lietuvių) „Prarasto laiko beieškant“: pokalbis su akademike prof. dr. Grasilda Blažiene
Read more.
(Lietuvių) Prasidėjo ketvirtoji kalbinė Geolingvistikos centro mokslininkų ekspedicija
Read more.
(Lietuvių) LMA Vrublevskių bibliotekoje vyks akademikės prof. dr. Grasildos Blažienės mokslo ir veiklos darbų paroda „Prarastos kalbos beieškant“
Read more.

New publications

(Lietuvių) Acta Linguistica Lithuanica 80
Read more.
(Lietuvių) Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Geografija
Read more.
(Lietuvių) Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika
Read more.
(Lietuvių) Kompaktinė plokštelė „Dūšel, pabusk. Surinkimininkų giesmės Mažojoje Lietuvoje“
Read more.

Projects

„Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“

Plačiau apie projektą