70 metų jubiliejaus proga sveikiname žodynininkę Gertrūdą Naktinienę

Sveikiname žodynininkę dr. Gertrūdą Naktinienę 70 metų jubiliejaus proga.

Gertrūda Naktinienė (Savičiūtė) gimė 1953 m. lapkričio 15 d. Suvainiškyje, Rokiškio rajone. 1961–1969 m. mokėsi Suvainiškio aštuonmetėje, 1969–1972 m. – Juodupės vidurinėje mokyklose. 1972–1977 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1982 m. apgynė daktaro disertaciją „Tikslo ir kauzacijos predikatai fleksinėse indoeuropiečių kalbose“. Nuo 1977 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros (nuo 1991 m. – Lietuvių kalbos) institute. Jos mokslinių interesų sritys – leksikologija, leksikografija, frazeologija, semantika, dialektologija, elektroninių žodynų ir kalbos duomenų bazių kūrimas. G. Naktinienė paskelbė mokslinių straipsnių leksikologijos ir leksikografijos, semantikos, dialektologijos, kalbos kultūros temomis. Kartu su Aldona Paulauskiene ir Vytautu Vitkausku parengė Druskininkų tarmės žodyną (1988). Už jį 1990 m. jai buvo paskirta Juozo Balčikonio premija. Mokslininkė buvo viena iš Lietuvių kalbos žodyno autorių ir redaktorių (t. XIV, XV, XVII, XVIII, XIX), vėliau – Žodyno elektroninio varianto (2005; atnaujinta versija 2008, 2013) vyriausioji redaktorė. Už šio žodyno versiją internete kartu su kolegomis 2007 m. buvo nominuota Partnerystės pažangos premijai.

2001 m. G. Naktinienė kartu su kolegomis Irena Ermanyte, Onute Kažukauskaite, Jonu Paulausku, Zita Šimėnaite, Angele Vilutyte-Rimševičiene parengė ir išleido Frazeologijos žodyną, už kurį 2002 m. buvo paskirta Lietuvos mokslo premija. Kartu su kitais ji rašė ir redagavo Bendrinės lietuvių kalbos žodyną. Mokslininkė dirbo leidinių Kalbos kultūra (dabar – Bendrinė kalba) ir Lietuvių kalbotyros klausimai (dabar – Acta Linguistika Lithuanica) redakcinėse kolegijose, dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotoje programoje „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“, Lietuvos mokslo ir studijų fondo remtoje programoje „Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis sąvadas“ (www.aruodai.lt) ir kituose mokslo projektuose. G. Naktinienė rinko medžiagą Lietuvių kalbos žodyno Pagrindinei ir Papildymų kartotekoms – dalyvavo kalbinėse ir kraštotyrinėse ekspedicijose Rokiškio, Biržų, Anykščių, Lazdijų, Šakių, Varėnos, Kelmės rajonuose. Savo leksikografine patirtimi mokslininkė dosniai dalijosi su jaunesniais kolegomis.

Lietuvių kalbos instituto bendruomenės vardu sveikiname Kolegę Gertrūdą Naktinienę gražaus jubiliejaus proga. Dėkojame už ilgametį nuoširdų darbą Institute ir linkime ilgų, šviesių bei prasmingų gyvenimo metų!