Kviečiame dalyvauti 4‑ojoje tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje

Maloniai kviečiame dalyvauti

4-ojoje tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje

Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys

Konferencija vyks 2021 m. spalio 21–22 d. nuotoliniu būdu.

Siūlomos pranešimų temos

 • Terminologijos teorijos problemos
 • Kognityviniai terminologijos aspektai
 • Terminologija ir ontologijos
 • Šiuolaikinė terminografija, terminų duomenų bazės
 • Terminologijos ir terminografijos raida ir perspektyvos
 • Terminų konkurencija vartosenoje
 • Terminų tvarkyba, norminimas, standartizacija
 • Informacinės ir komunikacinės technologijos terminologijos darbe
 • Terminologijos mokymas

Kviestiniai pranešėjai
Prof. dr. Christophe Roche (Savojos Monblano universitetas, Prancūzija)
Prof. dr. Frieda Steurs (Leveno katalikiškasis universitetas, Belgija)
Doc. dr. Aurélie Picton (Ženevos universitetas, Šveicarija)

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.
Plenarinių pranešimų trukmė – iki 40 min.
Kitų pranešimų trukmė – iki 20 min.

Dalyvio mokestis: nėra.

Svarbios datos
Pranešėjų anketos ir tezės – iki 2021 m. gegužės 31 d.
Patvirtinimas apie priėmimą – iki 2021 m. birželio 30 d.

Pageidavimai dėl tezių
Apimtis 1500–2500 spaudos ženklų.

Pranešėjai kviečiami teikti pranešimų pagrindu parengtus straipsnius tarptautiniam recenzuojamam žurnalui Terminologija (http://journals.lki.lt/terminologija).

Kontaktai
Dalyvių anketas ir tezes prašome siųsti e. paštu .
Daugiau informacijos e. paštu .

Mokslinis komitetas
Albina Auksoriūtė (Lietuvių kalbos institutas)
Rute Costa (Lisabonos NOVA universitetas)
Ágota Fóris (Vengrijos reformatų bažnyčios Karolio Gasparo universitetas)
Christian Galinski (Infoterm)
Aurélie Picton (Ženevos universitetas)
Christophe Roche (Savojos Monblano universitetas)
Frieda Steurs (Leveno katalikiškasis universitetas)
Alvydas Umbrasas (Lietuvių kalbos institutas)
Ramunė Vaskelaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Organizacinis komitetas
Asta Mitkevičienė (Lietuvių kalbos institutas)
Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Lietuvių kalbos institutas)
Palmira Zemlevičiūtė (Lietuvių kalbos institutas)

We kindly invite you to participate in

the 4th international conference on terminology

Scientific, administrative and educational dimensions of terminology

The conference will be held online on 21-22 October 2021.

Proposed areas for presentations

 • Theoretical problems of terminology
 • Cognitive aspects of terminology
 • Terminology and ontologies
 • Modern terminography, terminological databases
 • Development and perspectives of terminology and terminography
 • Terminological variation
 • Terminology management, normalisation, standardization
 • Information and communication technologies in terminology work
 • Terminology training

Keynote speakers
Prof. Dr. Christophe Roche (University Savoie Mont-Blanc, France)
Prof. Dr. Frieda Steurs (KU Leuven, Belgium)
Assoc. Prof. Dr. Aurélie Picton (University of Geneva, Switzerland)

Conference languages: Lithuanian, English.
Duration of plenary presentation – up to 40 min.
Duration of presentation – up to 20 min.

Conference fee: not applicable.

Important dates
Submission deadline for registration forms and abstracts – 31 May 2021.
Notification of acceptance – 30 June 2021.

Requirements for abstracts
1500-2500 characters.

Participants are welcome to submit their articles (based on presentations) to the peer-reviewed journal Terminologija (see http://journals.lki.lt/terminologija).

Contacts
Registration forms and anonymous abstracts should be sent to .
For more information: .

Scientific committee
Albina Auksoriūtė (Institute of the Lithuanian Language)
Rute Costa (NOVA University of Lisbon)
Ágota Fóris (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary)
Christian Galinski (Infoterm)
Aurélie Picton (University of Geneva)
Christophe Roche (University Savoie Mont-Blanc)
Frieda Steurs (KU Leuven)
Alvydas Umbrasas (Institute of the Lithuanian Language)
Ramunė Vaskelaitė (Institute of the Lithuanian Language)

Organizing committee
Asta Mitkevičienė (Institute of the Lithuanian Language)
Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Institute of the Lithuanian Language)
Palmira Zemlevičiūtė (Institute of the Lithuanian Language)