27-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „(Kalbos) variantiškumas, kaita, standartizavimas“

VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras kviečia dalyvauti 27-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „(Kalbos) variantiškumas, kaita, standartizavimas“.

Konferencijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys Lietuvių kalbos instituto mokslininkai:

doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas „Tagesangebot „Prūsų knygelės“ sudėtyje“,

dr. Vilija Sakalauskienė „Lietuvių kalbos aiškinamųjų žodynų raida, savitumas ir tarpusavio sąsajos“,

dr. Nijolė Tuomienė „Lietuvių ir lenkų kalbų sąveika: sintaksinių lituanizmų vartojimas“,

dr. Kazimieras Garšva „Lietuvos vardyno variantai ir normos“,

dr. Jogilė Teresa Ramonaitė „Mintys galvoje susikaupę“: apie dalyvius ir jų giminę“,

dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė „Atžvilgiu konstrukcijos valentingumo požiūriu“,

dr. Aurelija Tamulionienė „Grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė tapatybė“,

Nida Poderienė „Grįžusių emigrantų vaikų kalba: leksikos vartojimo ypatumai“,

Žydrūnas Šidlauskas „Kauno marių dugno tarminis plotas: trinarė laiko perspektyva remiantis „Lietuvių kalbos atlasu“,

dr. Diana Dambrauskienė „Šiaurinės dalies pietų žemaičių raseiniškių tarmiškumas XX a. 2-osios pusės tekstų fragmentuose ir XXI a. 2-ojo dešimtmečio šnekamosios kalbos įrašuose“,

dr. Jūratė Pajedienė „Apie Kiprijono Lukausko (1757-1815) rankraščio sudėtines dalis ir pamokslą „Kada wisa łaymibe Kiemioniszku Źmoniu…“.

Konferencija vyks 2022 m. spalio 6–7 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Universiteto g. 5, Vilnius.

Tarptautinės mokslinės Jono Jablonskio konferencijos programa.

Daugiau apie konferenciją http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/.