26th international scientific conference of Jonas Jablonskis

Kviečiame registruotis dalyvauti 26-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“. Konferencija vyks 2019 m. spalio 3–4 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva.

The Organizing Committee of the 26th international scientific conference of Jonas Jablonskis “Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige” kindly invites to submit abstracts for oral or/and poster presentations. The conference will be held on October 3–4, 2019 at the Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio St 5, LT-10308 Vilnius, Lithuania.