Kviečiame dalyvauti 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Sakytinė ir rašytinė kalba: sinchronija ir diachronija“

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras kviečia dalyvauti 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje Sakytinė ir rašytinė kalba: sinchronija ir diachronija.

Konferencija vyks 2024 m. rugsėjo 26–27 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 5, Vilnius).

Konferencijos temos

 • Šnekamosios ir standartinės (bendrinės) kalbos santykis
 • Lietuvių kalbos tarmės
 • Senieji raštai
 • Sociolingvistika
 • Kognityvistika
 • Tarpdalykiškumas
 • Kiti klausimai

Pranešimų trukmė

 • Žodinių pranešimų trukmė – 30 min. (20 min. + 10 min. klausimams)
 • Taip pat laukiame stendinių pranešimų

Konferencijos kalbos: anglų, lietuvių.

Svarbios datos

 • Pranešimų santraukos – iki 2024 m. gegužės 1 d.
 • Patvirtinimą apie priėmimą el. paštu atsiųsime iki 2024 m. birželio 1 d.
 • Išankstinė registracija – iki 2024 m. liepos 31 d. 
 • Registracija – iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Pranešimo santrauką (300–500 žodžių be literatūros sąrašo) prašome pateikti čia.

Konferencijos dalyvio mokestis

 • Dalyviams su pranešimu – 80 eurų
 • Išankstinė registracija dalyviams, skaitantiems pranešimą – 70 eurų
 • Studentams, doktorantams – 60 eurų
 • Išankstinė registracija studentams, doktorantams – 50 eurų
 • Dalyvio pažymėjimą norintiems gauti konferencijos dalyviams – 10 eurų

Mokslinis komitetas

Prof. habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė (Frankfurto prie Maino Gėtės universitetas, pirmininkė)

Doc. dr. Diego Ardoino (Berno universitetas, Vilniaus universitetas)

Prof. dr. Laimutė Balode (Helsinkio universitetas, Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas)

Prof. habil. dr. Pietro Umberto Dini (Pizos universitetas)

Dr. Petras Greblunas (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas)

Dr. Aurelija Gritėnienė (Lietuvių kalbos institutas)

Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė (Vilniaus universitetas)

Prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas)

Prof. dr. Lidija Leikuma (Latvijos universitetas)

Prof. habil. dr. Norbert Ostrowski (Krokuvos Jogailaičių universitetas)

Prof. habil. dr. Christiane Schiller (Berlyno Humboldtų universitetas)

Doc. dr. Antanas Smetona (Vilniaus universitetas)

Prof. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (Lietuvių kalbos institutas)

Dr. Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos institutas)

Prof. habil. dr. Pēteris Vanags (Latvijos universitetas, Stokholmo universitetas)

Doc. dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas)

Organizacinis komitetas

Doc. dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė (Vilniaus universitetas, pirmininkė)

Dr. Agnė Aleksaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Dr. Anželika Gaidienė (Lietuvių kalbos institutas)

Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė (Vilniaus universitetas)

Prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas)

Aistė Markevičienė (Vilniaus universitetas)

Doc. dr. Marius Smetona (Vilniaus universitetas)

Prof. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas)

Doc. dr. Evaldas Švageris (Vilniaus universitetas)

 

Kontaktai

Daugiau informacijos rasite čia.

Laukiame Jūsų 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje!

The Department of the Lithuanian Language of the Faculty of Philology of Vilnius University and the Research Centre of Standard Language of the Institute of the Lithuanian Language invite you to participate in The 29th International Scientific Jonas Jablonskis’ Conference Spoken and Written Language: Synchrony and Diachrony.

The conference will take place at Faculty of Philology of Vilnius University (Universiteto St. 5, Vilnius) on September 26–27, 2024.

Conference topics

 • The relationship between spoken and standard Languages
 • Lithuanian diatopic variations
 • Old Lithuanian writings
 • Sociolinguistics
 • Cognitive linguistics
 • Interdisciplinarity
 • Other issues

Duration of the presentations

 • Full paper presentations – 30 min (20 min + 10 min for questions)
 • Poster presentations

Conference languages: English, Lithuanian

Important dates

 • Deadline for the submission of abstracts (full papers and posters) – May 1, 2024
 • Notification of acceptance – June 1, 2024
 • Early-bird registration – July 31, 2024
 • Closing registration date – August 31, 2024

Please submit your abtract (300–500 words excluding references) here.

Registration and fees

 • Regular registration for presenters – 80 euros
 • Early-bird registration for presenters – 70 euros
 • Doctoral / MA students – 60 euros
 • Early-bird registration for doctoral / MA students – 50 euros
 • Non-presenting participants who wish to obtain a certificate – 10 euros

Scientific committee

Prof. habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė (Goethe University of Frankfurt am Main, chairperson)

Assoc. prof. dr. Diego Ardoino (University of Bern, Vilnius University)

Prof. dr. Laimutė Balode (University of Helsinki, Latvian Language Institute of the University of Latvia)

Prof. habil. dr Pietro Umberto Dini (University of Pisa)

Dr. Petras Greblunas (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Dr. Aurelija Gritėnienė (Institute of the Lithuanian Language)

Assoc. prof. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė (Vilnius University)

Prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilnius University)

Prof. dr. Lidija Leikuma (University of Latvia)

Prof. habil. dr. Norbert Ostrowski (Jagiellonian University in Krakow)

Dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (Institute of the Lithuanian Language)

Prof. habil. dr. Christiane Schiller (Humboldt University of Berlin)

Doc. dr. Antanas Smetona (Vilnius University)

Prof. dr. Irena Smetonienė (Vilnius University)

Dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (Institute of the Lithuanian Language)

Dr. Aurelija Tamulionienė (Institute of the Lithuanian Language)

Prof. habil. dr. Pēteris Vanags (University of Latvia, Stockholm University)

Assoc. prof. dr. Vilma Zubaitienė (Vilnius University)

Organizing committee

Assoc. prof. dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė (Vilnius University, chairperson)

Dr. Agnė Aleksaitė (Institute of the Lithuanian Language)

Dr. Anželika Gaidienė (Institute of the Lithuanian Language)

Assoc. prof. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė (Vilnius University)

Prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilnius University)

Aistė Markevičienė (Vilnius University)

Assoc. prof. dr. Marius Smetona (Vilnius University)

Prof. dr. Irena Smetonienė (Vilnius University)

Assoc. prof. dr. Evaldas Švageris (Vilnius University)

Contacts

For more information please visit website.

We look forward to seeing you at The 29th International Conference of Jonas Jablonskis!