Lietuvių kalbos institute lankėsi prof. dr. Dorota Krystyna Rembiszewska, kuri skaitė paskaitą „Regioniniai tarminiai žodynai – metodologinės problemos ir kultūrinis-folklorinis kontekstas“

Šių metų gegužės 10 d. Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto prof. dr. Dorota Krystyna Rembiszewska lenkų kalba skaitė paskaitą „Regioniniai tarminiai žodynai – metodologinės problemos ir kultūrinis-folklorinis kontekstas“. Joje profesorė aptarė lenkų regioninių tarminių žodynų metodologines problemas.

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Vilija Sakalauskienė parodė viešniai lietuvių tarminius žodynus, mokslininkės apsilankė Instituto muziejuje „Lituanistikos židinys“.

Dalijamės apsilankymo akimirkomis.