2024 m. Vilniaus knygų mugė. Kolektyvinės mokslo monografijos „(Ne)atrasti Pakaunės turtai: kalbinis variantiškumas sociogeolingvistikos požiūriu“ pristatymas

Šių metų vasario 23 d. 14 val. Parodų ir kongresų centro LITEXPO (Laisvės pr. 5, Vilnius) 5.2 konferencijų salėje vyks kolektyvinės mokslo monografijos (Ne)atrasti Pakaunės turtai: kalbinis variantiškumas sociogeolingvistikos požiūriu pristatymas.

Autoriai – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Rima Bakšienė, dr. Laura Brazaitienė, dr. Agnė Čepaitienė, dr. Darius Ivoška, dokt. Žydrūnas Šidlauskas.

Lietuvių kalbos instituto geolingvistų daugiaaspektis tyrimas atskleidė išskirtinę Kauno rajono vertę lietuvių kalbos ploto lingvistiniame kraštovaizdyje: nustatyta realiai egzistuojanti bendrinės lietuvių kalbos tarties zona ir keletas kalbinių arealų, apibūdinamų kaip tradicinių šnektų tąsa. Šiaurrytinėje Kauno rajono dalyje iki šiol aktyviai vartojamos ne tik lietuvių, bet ir kitų vietinių kalbų atmainos.

2018–2020 m. kalbinius Pakaunės tyrimus parėmė Kauno rajono savivaldybė.

Knygos sutiktuvėse dalyvaus kolektyvinės monografijos recenzentė prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė, dainuos Zapyškio folkloro ansamblis „Altonė“.

Po renginio 15:00−15:30 val. Lietuvių kalbos instituto stende (3.65) bus dalijami autografai.

Maloniai kviečiame dalyvauti!