2022 m. sausio 20 d. bus laikomos šv. Mišios už Pranciškų Skoriną ir jo palikuonis

This page is only available in Lithuanian.

Lietuvių kalbos institutas kartu su Prahos lingvistų būreliu 2020 m. išleido Iljos Lemeškino monografiją (serija Travaux du Cercle linguistique de Prague):
Илья Лемешкин – Ilja Lemeškinas – Il’ja Lemeškin. Портрет Франциска Скорины. К 550-летию со дня рождения книгоиздателя (1470–2020) / Pranciškaus Skorinos Portretas. 550-ąsias gimimo metines minint (1470–2020) / Portrait de Francisk Skorina. Еn commémorant le 550e anniversaire de sa naissance (1470–2020), Vilnius–Prague: Institut national de langue lituanienne; Cercle linguistique de Prague, 2020 (Travaux du Cercle linguistique de Prague nouvelle série, vol. 10)
Dėl didelės paklausos LKI ir PLB 2021 m. parengė ir išleido antrą, pataisytą ir papildytą, šios semiologinės monografijos leidimą. Artėjančiai Vilniaus knygų mugei, vyksiančiai šiais P. Skorinos metais, rengiamas pirmas knygos leidimas lietuvių kalba.
2022 m. sausio 5 d. žiniasklaidoje buvo išplatinta informacija, kad LKI vyriausiojo mokslo darbuotojo I. Lemeškino knyga Baltarusijoje buvo uždrausta. Pagal tarnybų nurodymą destruktyvi ir jaunimui žalinga knyga buvo pašalinta iš visų mokymo įstaigų bibliotekų. Netrukus draudimas buvo išplatintas visoms bibliotekoms, kartu ir Nacionalinei. Sausio 14 d. duomenys apie knygą buvo pašalinti ir iš Baltarusijos bibliotekų Centrinio katalogo. Nors LKI ir PLB išleista knyga Baltarusijoje oficialiai neegzistuoja, tačiau ji lieka ir gyvena skaitytojų rankose. LKI disponuoja antruoju knygos leidimu, juo besidomintys žmonės gali kreiptis į LKI knygyną (; 2021 m. leidimas baltarusių laisvosios visuomenės naudai yra platinamas nemokamai).
Po 2020 m. knygos pasirodymo jos autorius, nustatęs P. Skorinos gimimo metus, kreipėsi į Katalikų bažnyčią su prašymu laikyti šv. Mišias už P. Skoriną ir jo palikuonis. Džiaugiamės, kad Paduvą, Prahą, Varšuvą, Vilnių, Minską, Polocką ir kitas vietas vienijančios šv. Mišios bus laikomos šį ketvirtadienį (2022 m. sausio 20 d.) 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišias aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.
Daugiau informacijos lietuvių kalba rasite čia.