2018 m. rugsėjo 14–16 d. Tbilisyje vyko I tarptautinė terminologijos konferencija „Paveldas ir modernumas“

2018 m. rugsėjo 1416 d. Ivane Javakhishvili valstybiniame Tbilisio universitete vyko I tarptautinė terminologijos konferencija „Paveldas ir modernumas“ (ang. „Heritage and Modernity“). Gruzijos Arnold Chikobava instituto kvietimu Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė šioje konferencijoje skaitė pranešimą „Terminologijos raida ir tvarkyba Lietuvoje“ (ang. „Terminology development and management“): pristatė lietuvių terminologijos raidą ir tvarkybą iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, apžvelgė dabartinę lietuvių terminologijos padėtį, supažindino su svarbiausiais lietuvių terminologijos ištekliais.