2017 m. spalio 19–20 d. vyks konferencija, skirta prof. Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti

Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas maloniai kviečia dalyvauti kasmetinėje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje KALBŲ IR TARMIŲ TRANSFORMACIJOS, kuri vyks 2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, Vilnius. Konferencija skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti.

Kviečiame skaityti pranešimus iš fonetikos ir fonologijos, akcentologijos, morfonologijos, žodžių darybos, leksikologijos, dialektologijos ir geolingvistikos, kalbos istorijos, kodifikacijos ir vartosenos tyrimų.

Dalyvio anketą ir pranešimo anotaciją prašome siųsti iki 2017 m. rugsėjo 5 d. el. paštu . Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Numatoma pranešimo trukmė – 20 min.
Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, anglų.
Konferencijos dalyvio mokestis 40 Eur, studentams – 30 Eur.

**********************************************************************************************************************************

DEAR COLLEAGUES!

Institute of the Lithuanian Language and Vilnius University kindly invite you to participate in the International scientific conference TRANSFORMATIONS OF LANGUAGES AND DIALECTS which is going to be held on October 19–20, 2017 at the Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio st. 5, Vilnius Lithuania. The conference is dedicated to the memory of Professor Aleksas Girdenis (1936–2011).

Presentations in the field of phonetics and phonology, accentology, morphonology, word-formation, lexicology, dialectology and geolinguistics, language history, codification and actual usage are welcome.

Registration form and abstract are to be submitted via e-mail to by September 5, 2017. Decision on acceptance will be sent by September 15, 2017.

Time for presentation: 20 min.
Conference languages: Lithuanian, Latvian, English.
The registration fee 40 EUR, students – 30 EUR.

We are looking forward to seeing you at the conference!

*******************************************************************************

Konferencijos mokslinis komitetas / Conference scientific committee:

Prof. dr. Danguolė MIKULĖNIENĖ (pirmininkė, Lietuvių kalbos institutas / chairperson, Institute of the Lithuanian Language)
Dr. Aleksejus ANDRONOVAS (Sankt Peterburgo valstybinis universitetas / Saint Petersburg University)
Doc. dr. Rima BAKŠIENĖ (Lietuvių kalbos institutas / Institute of the Lithuanian Language)
Dr. Juris GRIGORJEVS (LU Latvių kalbos institutas / LU Institute of the Latvian Language)
Dr. Inese INDRIČĀNE (LU Latvių kalbos institutas / LU Institute of the Latvian Language)
Dr. Jurgita JAROSLAVIENĖ (Lietuvių kalbos institutas / Institute of the Lithuanian Language)
Prof. dr. Birutė JASIŪNAITĖ (Vilniaus universitetas / Vilnius University)
Prof. dr. Vytautas KARDELIS (Vilniaus universitetas / Vilnius University)
Dr. Daiva KARDELYTĖ-GRINEVIČIENĖ (Lietuvių kalbos institutas / Institute of the Lithuanian Language)
Dr. Asta LESKAUSKAITĖ (Lietuvių kalbos institutas / Institute of the Lithuanian Language)
Dr. Violeta MEILIŪNAITĖ (Lietuvių kalbos institutas / Institute of the Lithuanian Language)
Dr. Elena RIEKHAKAYNEN (Sankt Peterburgo valstybinis universitetas / Saint Petersburg University)
Prof. dr. Daiva SINKEVIČIŪTĖ (Vilniaus universitetas / Vilnius University)
Dr. Anna STAFECKA (LU Latvių kalbos institutas / LU Institute of the Latvian Language)
Prof. dr. Bonifacas STUNDŽIA (Vilniaus universitetas / Vilnius University)
Doc. dr. Edmundas TRUMPA (Latvijos universitetas / University of Latvia)
Dr. Jolita URBANAVIČIENĖ (Lietuvių kalbos institutas / Institute of the Lithuanian Language)
Prof. dr. Jolanta ZABARSKAITĖ (Lietuvių kalbos institutas / Institute of the Lithuanian Language)